Data Pagawai

# NIP Nama Jabatan Golongan Masa Kerja
1 196112311992031006 Drs. H. M. YUSUF, S.H., M.H. Ketua IV/d 29 Tahun 9 Bulan
2 195311101976022003 Dr. Hj. AISYAH ISMAIL, S.H., M.H. Ketua IV/e 45 Tahun 6 Bulan
3 195707171987031005 Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H. Ketua IV/d 34 Tahun 4 Bulan
4 195512311982031397 Dr. Drs. H. ABU HURAERAH, S.H., M.H. Ketua IV/e 39 Tahun 9 Bulan
5 196707301993032006 Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H. Wakil IV/c 28 Tahun 9 Bulan
6 196411251991031002 Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H. Wakil IV/e 1993 Tahun 1 Bulan
7 197008031997031002 Drs. AHMAD NUR, M.H. Wakil IV/c 24 Tahun 9 Bulan
8 196812291994031005 Drs. H. GUNAWAN, M.H. Wakil IV/C 27 Tahun 9 Bulan
9 195412311980031047 Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H. Wakil IV/e 41 Tahun 9 Bulan
10 196910011994031008 Drs. MUHAMMAD RIDWAN, S.H., M.H. Wakil IV/c 27 Tahun 9 Bulan
11 195605151984031005 Drs. H. MUHYIDDIN RAUF, S.H., M.H. Hakim IV/d 37 Tahun 9 Bulan
12 195412311982031062 Drs. H. M. RIDWAN PALLA, S.H., M.H. Hakim IV/d 39 Tahun 9 Bulan
13 195711101983031003 Drs. H. M. IDRIS ABDIR, S.H., M.H. Hakim IV/d 38 Tahun 9 Bulan
14 195412311982031061 Drs. H. ABD. RAZAK Hakim IV/d 39 Tahun 9 Bulan
15 195812311986122001 Dr. ALYAH SALAM, M.H. Hakim IV/d 35 Tahun 0 Bulan
16 195711291982031004 Drs. H.M. ALWI THAHA, S.H., M.H. Hakim IV/d 39 Tahun 9 Bulan
17 195412311992031015 Drs. H.A. MAJID JALALUDDIN, M.H. Hakim IV/d 29 Tahun 9 Bulan
18 195612311983031060 Drs. H. UMAR D. Hakim IV/d 38 Tahun 9 Bulan
19 195512311982032019 Dra. HJ. NADIRAH BASIR, S.H., M.H. Hakim IV/d 39 Tahun 9 Bulan
20 195412311982032018 Dra. HJ. MAJIDAH, M.H. Hakim IV/d 39 Tahun 9 Bulan
21 196412311992031018 Drs. ALIMUDDIN M. Hakim IV/d 29 Tahun 9 Bulan
22 195607271985032002 Dra HJ. ROSNIATI, M.H. Hakim IV/d 36 Tahun 9 Bulan
23 196406241990032002 HJ. NURAENI S., S.H., M.H. Hakim IV/d 31 Tahun 9 Bulan
24 196303171991031003 Drs. SYAHIDAL Hakim IV/d 30 Tahun 9 Bulan
25 195609181986031003 Drs. H. MUHTAR, S.H., M.H. Hakim IV/d 35 Tahun 9 Bulan
26 195512311982031056 Drs. MUH. SANUSI RABANG, S.H., M.H. Hakim IV/d 39 Tahun 9 Bulan
27 196005131989031002 Drs. H. RAHMATULLAH, M.H. Hakim IV/d 32 Tahun 9 Bulan
28 195908231988032001 Dra. HJ. MARDIANAH R, S.H. Hakim IV/d 33 Tahun 9 Bulan
29 195503061989031002 Drs. H. AWALUDDIN, S.H., M.H. Hakim IV/d 32 Tahun 9 Bulan
30 196708031993031007 Drs. SAIFUDDIN, M.H. Hakim IV/d 28 Tahun 9 Bulan
31 196012311991032009 Dra. BANNASARI, M.H. Hakim IV/d 30 Tahun 9 Bulan
32 196205081991032001 Dra. HJ. MUNAWWARAH, S.H., M.H. Hakim IV/c 30 Tahun 9 Bulan
33 195912311994032008 Dra. KARTINI Hakim IV/c 27 Tahun 9 Bulan
34 196411291992031004 Drs. H. MUHAMMAD ANWAR SALEH, S.H., M.H. Hakim IV/c 29 Tahun 9 Bulan
35 195809121992031002 Drs. MUHAMMAD YUNUS Hakim IV/c 29 Tahun 9 Bulan
36 196508171994031006 Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., M.H. Hakim IV/c 27 Tahun 9 Bulan
37 196112311992032008 Dra. NURHANIAH, M.H Hakim IV/c 29 Tahun 9 Bulan
38 196011181994031001 Drs. RAHMAT Hakim IV/c 27 Tahun 9 Bulan
39 196110101989031001 Drs. MUH. ARSYAD Hakim IV/d 32 Tahun 9 Bulan
40 196012311987031010 Drs. H. KAMARUDDIN Hakim IV/d 34 Tahun 9 Bulan
41 196305051990032005 Dra. Hj. ST. AMINAH, M.H. Hakim IV/d 31 Tahun 9 Bulan
42 195911221988032001 Dra. Hj. ST. AMINAH, M.H. Hakim IV/d 33 Tahun 9 Bulan
43 195812311987032012 Dra. Hj. NURJAYA, M.H. Hakim IV/d 34 Tahun 9 Bulan
44 195603041989031005 Drs. H. SYARIFUDDIN H., M.H. Hakim IV/d 1990 Tahun 8 Bulan
45 195704271988032001 Dra. Hj. SALNAH, S.H., M.H. Hakim IV/d 33 Tahun 9 Bulan
46 195912311992031020 Drs. RAHMAT, M.H. Hakim IV/c 29 Tahun 9 Bulan
47 196001121986122001 Dra. Hj. MULYATI AHMAD Hakim IV/c 35 Tahun 0 Bulan
48 195906021986031016 Drs. H. MUH. HASBI, M.H. Hakim IV/d 35 Tahun 9 Bulan
49 195602061994011001 Drs. SYARIFUDDIN S. Hakim IV/c 27 Tahun 11 Bulan
50 195909091986031006 Drs. MUH. ARIEF M, S.H. Hakim IV/d 35 Tahun 9 Bulan
51 196408041994031005 Drs. HASBI, M.H. Hakim IV/d 27 Tahun 9 Bulan
52 196612311994031059 Drs. H. MURSIDIN, M.H. Hakim IV/c 27 Tahun 9 Bulan
53 195812311992031016 Drs. FAISAL, M.H. Hakim IV/d 29 Tahun 9 Bulan
54 195907051990031004 Drs. H. Ahmad P., M.H. Hakim IV/d 31 Tahun 9 Bulan
55 195912311991031026 Drs. H. M. NATSIR Hakim IV/d 30 Tahun 9 Bulan
56 195612311985031029 Drs. MUH. YUNUS HAKIM, M.H. Hakim IV/d 36 Tahun 9 Bulan
57 196408201993032002 Dra. Hj. FATMAH ABUJAHJA Hakim IV/d 28 Tahun 9 Bulan
58 196112311987032018 Dra. Hj. JUSMAH Hakim IV/d 34 Tahun 9 Bulan
59 196210161990031004 HARTANTO, S.H Panitera IV/b 31 Tahun 9 Bulan
60 196411071987031001 KAMALUDDIN, S.H., M.H. Panitera IV/b 34 Tahun 9 Bulan
61 196712101999032003 MUNIROH NAHDI, S.H., M.H. Sekretaris IV/a 22 Tahun 9 Bulan
62 196410101993032002 HJ. HARTINAH, S.H., M.H. Panitera Muda Gugatan IV/a 28 Tahun 9 Bulan
63 196908232000032007 HJ. FATIMAH A. D., S.H., M.H. Panitera Muda Hukum IV/a 21 Tahun 9 Bulan
64 196701111993032003 Dra. HJ. FITRIANI Panitera Muda Permohonan III/d 28 Tahun 9 Bulan
65 196412311994022002 Dra. HJ. JAWARIAH, M.H. Panitera Pengganti IV/a 27 Tahun 10 Bulan
66 196306201997032001 HJ. SALWA, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a 24 Tahun 9 Bulan
67 197806112001122006 SYAHRUNI, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a 20 Tahun 0 Bulan
68 196608071994012001 Dra. HASNA MOHAMMAD TANG Panitera Pengganti III/d 27 Tahun 11 Bulan
69 196207141993031003 Drs. HAERUDDIN Panitera Pengganti III/d 28 Tahun 9 Bulan
70 196410161993032002 Dra. HJ. SUKMAWATI Panitera Pengganti III/d 28 Tahun 9 Bulan
71 196206101993032002 HJ. AMINAH AMIR DAUS, S.H. Panitera Pengganti III/d 28 Tahun 9 Bulan
72 197804252002121004 DEDY WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti III/d 19 Tahun 0 Bulan
73 196212181983032010 HJ. NUR AISYAH, S.H. Panitera Pengganti III/d 38 Tahun 9 Bulan
74 196010101990032002 Dra. HJ. SYAHIRAH ABD.MUTTALIB Panitera Pengganti III/d 31 Tahun 9 Bulan
75 197012211994031005 SALAHUDDIN SALEH, S.H. Panitera Pengganti III/d 27 Tahun 9 Bulan
76 197302182000122001 HARIYATI, S.H. Panitera Pengganti III/d 21 Tahun 0 Bulan
77 196011281987032001 Dra. HJ. ST. HAFIAH Panitera Pengganti III/d 34 Tahun 9 Bulan
78 196209181994022001 HJ. HASNIAH, S.H. Panitera Pengganti III/d 27 Tahun 10 Bulan
79 196308171990032004 Dra. HANISANG Panitera Pengganti III/d 31 Tahun 9 Bulan
80 195912311991031027 Drs. H. ABD. RASYID P. Panitera Pengganti III/d 30 Tahun 9 Bulan
81 197608052003122006 Hj. FATMAH, S. Ag. Panitera Pengganti III/d 18 Tahun 0 Bulan
82 197007142001122002 Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a 20 Tahun 0 Bulan
83 196801241998021001 Nurwafiah Razak, S.Ag Panitera Pengganti III/d 23 Tahun 9 Bulan
84 197506102001122001 Hj. NURJAYA, S.Ag. Panitera Pengganti III/d 20 Tahun 0 Bulan
85 196312311992031045 ZAENAL ABIDIN, S.H., M.M. Panitera Pengganti IV/b 29 Tahun 9 Bulan
86 196112311983032016 HJ. NURHAYATI, S.H.I. Juru Sita III/d 38 Tahun 9 Bulan
87 196412312006042011 HJ. HASNAINI, S.H. Juru Sita III/b 15 Tahun 8 Bulan
88 197004011998021002 APOLLO Juru Sita III/b 23 Tahun 10 Bulan
89 197605182003121001 MUSLIMIN, S.H. Juru Sita III/a 18 Tahun 0 Bulan
90 199005172009121001 MUNAWIR MUSTAFA, S.H. Juru Sita III/a 12 Tahun 0 Bulan
91 198706082009121005 MUHAMMAD ILHAM JAYA, S.Kom. Juru Sita Pengganti III/c 12 Tahun 0 Bulan
92 197807072014081001 MUHAMMAD TASFIR THAMRIN, S.Ag Juru Sita Pengganti III/b 7 Tahun 4 Bulan
93 198012052009122002 HAERIAH, S.H. Juru Sita Pengganti III/a 12 Tahun 0 Bulan
94 198503162009041002 SATRIAWAN PRATAMA Juru Sita Pengganti II/c 12 Tahun 8 Bulan
95 197803272009042005 RIMA ARISANTY Juru Sita Pengganti II/c 12 Tahun 8 Bulan
96 197510222006041003 RAHMAT RIYADI JUFRI, S.T., M.M Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan III/d 15 Tahun 8 Bulan
97 197805152006041005 MUHAMMAD IRSAL, S.T. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana III/c 15 Tahun 8 Bulan
98 197610262009041003 YULHAIDIR, S.Kom Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan III/c 12 Tahun 8 Bulan
99 199002282014032001 HUSNUL KHATIMAH DANIAL, S.H.I. Staf III/b 7 Tahun 9 Bulan
100 199308252019031003 ADITYA RAHMAT SETIAWAN, S.Sos. Staf III/a 2 Tahun 9 Bulan
101 198802022019031010 MULA MUDA, S.H. Staf III/a 2 Tahun 9 Bulan
102 198307222014082001 ARDHAYANI ARJA, S.H.I. Staf III/a 7 Tahun 4 Bulan
103 197509052009122001 ANDI KHALIDAH, S.E. Staf III/c 12 Tahun 0 Bulan