Hj. NURJAYA, S.Ag.
NIP : 197506102001122001
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 19 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 10
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 10 Sisa Cuti Tahun Ini : 10
Kembali