Nurwafiah Razak, S.Ag
NIP : 196801241998021001
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 23 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 10
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 2
Cuti 2021 : 8 Sisa Cuti Tahun Ini : 8
Kembali