Drs. H. MURSIDIN, M.H.
NIP : 196612311994031059
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 27 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 6
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 12
Kembali