ANDI KHALIDAH, S.E.
NIP : 197509052009122001
Jabatan : Staf
Golongan : III/c
Masa Kerja : 11 Tahun 10 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 2
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 2
Cuti 2021 : 0 Sisa Cuti Tahun Ini : 0
Kembali