Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.
NIP : 197007142001122002
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : IV/a
Masa Kerja : 19 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 7
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 7 Sisa Cuti Tahun Ini : 7
Kembali