Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.
NIP : 195412311980031047
Jabatan : Wakil
Golongan : IV/e
Masa Kerja : 41 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 0
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 0 Sisa Cuti Tahun Ini : 0
Kembali