Drs. SYARIFUDDIN S.
NIP : 195602061994011001
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 27 Tahun 6 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 12
Kembali