Hj. FATMAH, S. Ag.
NIP : 197608052003122006
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 17 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 24
Sisa Cuti 2020 : 10 Cuti Yang diambil : 2
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 22
Kembali