Dra. Hj. MULYATI AHMAD
NIP : 196001121986122001
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 34 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 7
Cuti 2021 : 5 Sisa Cuti Tahun Ini : 5
Kembali