Drs. RAHMAT, M.H.
NIP : 195912311992031020
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 29 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 4
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 8
Kembali