Drs. H. SYARIFUDDIN H., M.H.
NIP : 195603041989031005
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 1990 Tahun 6 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 2
Cuti 2021 : 10 Sisa Cuti Tahun Ini : 10
Kembali