Dra. Hj. NURJAYA, M.H.
NIP : 195812311987032012
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 34 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 1
Cuti 2021 : 11 Sisa Cuti Tahun Ini : 11
Kembali