Dra. Hj. ST. AMINAH, M.H.
NIP : 196305051990032005
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 31 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 7
Cuti 2021 : 11 Sisa Cuti Tahun Ini : 11
Kembali