Drs. H. KAMARUDDIN
NIP : 196012311987031010
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 34 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 5
Cuti 2021 : 7 Sisa Cuti Tahun Ini : 7
Kembali