Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H.
NIP : 195707171987031005
Jabatan : Ketua
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 33 Tahun 11 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 2 Cuti Yang diambil : 4
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 14
Kembali