Drs. AHMAD NUR, M.H.
NIP : 197008031997031002
Jabatan : Wakil
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 24 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 4
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 3
Cuti 2021 : 1 Sisa Cuti Tahun Ini : 1
Kembali