Drs. MUH. ARSYAD
NIP : 196110101989031001
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 32 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 6
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 12
Kembali