Dr. Hj. AISYAH ISMAIL, S.H., M.H.
NIP : 195311101976022003
Jabatan : Ketua
Golongan : IV/e
Masa Kerja : 45 Tahun 1 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 0
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 0 Sisa Cuti Tahun Ini : 0
Kembali