ADITYA RAHMAT SETIAWAN, S.Sos.
NIP : 199308252019031003
Jabatan : Staf
Golongan : III/a
Masa Kerja : 2 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 6
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 12
Kembali