RIMA ARISANTY
NIP : 197803272009042005
Jabatan : Juru Sita Pengganti
Golongan : II/c
Masa Kerja : 12 Tahun 3 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 6 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 18
Kembali