HAERIAH, S.H.
NIP : 198012052009122002
Jabatan : Juru Sita Pengganti
Golongan : III/a
Masa Kerja : 11 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 12
Kembali