MUHAMMAD TASFIR THAMRIN, S.Ag
NIP : 197807072014081001
Jabatan : Juru Sita Pengganti
Golongan : III/b
Masa Kerja : 6 Tahun 11 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 8
Cuti 2021 : 10 Sisa Cuti Tahun Ini : 10
Kembali