Drs. H. ABD. RAZAK
NIP : 195412311982031061
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 39 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 12
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 12
Cuti 2021 : 0 Sisa Cuti Tahun Ini : 0
Kembali