MUHAMMAD ILHAM JAYA, S.Kom.
NIP : 198706082009121005
Jabatan : Juru Sita Pengganti
Golongan : III/c
Masa Kerja : 11 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 10
Sisa Cuti 2020 : 11 Cuti Yang diambil : 5
Cuti 2021 : 4 Sisa Cuti Tahun Ini : 5
Kembali