MUNAWIR MUSTAFA, S.H.
NIP : 199005172009121001
Jabatan : Juru Sita
Golongan : III/a
Masa Kerja : 11 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 2 Cuti Yang diambil : 4
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 14
Kembali