MUSLIMIN, S.H.
NIP : 197605182003121001
Jabatan : Juru Sita
Golongan : III/a
Masa Kerja : 17 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 8
Cuti 2021 : 4 Sisa Cuti Tahun Ini : 10
Kembali