HJ. HASNAINI, S.H.
NIP : 196412312006042011
Jabatan : Juru Sita
Golongan : III/b
Masa Kerja : 15 Tahun 3 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 1 Cuti Yang diambil : 5
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 13
Kembali