Drs. H. ABD. RASYID P.
NIP : 195912311991031027
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 30 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 4 Cuti Yang diambil : 2
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 16
Kembali