Dra. HANISANG
NIP : 196308171990032004
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 31 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 3 Cuti Yang diambil : 3
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 15
Kembali