HJ. HASNIAH, S.H.
NIP : 196209181994022001
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 27 Tahun 5 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 2 Cuti Yang diambil : 4
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 14
Kembali