Dra. HJ. ST. HAFIAH
NIP : 196011281987032001
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 34 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 10
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 10
Cuti 2021 : 0 Sisa Cuti Tahun Ini : 0
Kembali