HARIYATI, S.H.
NIP : 197302182000122001
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 20 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 4 Cuti Yang diambil : 2
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 16
Kembali