SALAHUDDIN SALEH, S.H.
NIP : 197012211994031005
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 27 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 17
Sisa Cuti 2020 : 2 Cuti Yang diambil : 3
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 14
Kembali