Dra. HJ. SYAHIRAH ABD.MUTTALIB
NIP : 196010101990032002
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 31 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 11
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 3
Cuti 2021 : 8 Sisa Cuti Tahun Ini : 8
Kembali