HJ. NUR AISYAH, S.H.
NIP : 196212181983032010
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 38 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 11
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 6
Cuti 2021 : 7 Sisa Cuti Tahun Ini : 5
Kembali