HJ. AMINAH AMIR DAUS, S.H.
NIP : 196206101993032002
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 28 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 6 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 18
Kembali