Dra. HJ. SUKMAWATI
NIP : 196410161993032002
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 28 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 7
Cuti 2021 : 11 Sisa Cuti Tahun Ini : 11
Kembali