Dra. HASNA MOHAMMAD TANG
NIP : 196608071994012001
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : III/d
Masa Kerja : 27 Tahun 6 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 7
Cuti 2021 : 11 Sisa Cuti Tahun Ini : 11
Kembali