SYAHRUNI, S.H., M.H.
NIP : 197806112001122006
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : IV/a
Masa Kerja : 19 Tahun 7 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 7
Cuti 2021 : 11 Sisa Cuti Tahun Ini : 11
Kembali