HJ. SALWA, S.H., M.H.
NIP : 196306201997032001
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : IV/a
Masa Kerja : 24 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 9
Cuti 2021 : 9 Sisa Cuti Tahun Ini : 9
Kembali