Dra. HJ. JAWARIAH, M.H.
NIP : 196412311994022002
Jabatan : Panitera Pengganti
Golongan : IV/a
Masa Kerja : 27 Tahun 5 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 3 Cuti Yang diambil : 3
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 15
Kembali