Dra. HJ. FITRIANI
NIP : 196701111993032003
Jabatan : Panitera Muda Permohonan
Golongan : III/d
Masa Kerja : 28 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 24
Sisa Cuti 2020 : 7 Cuti Yang diambil : 5
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 19
Kembali