HJ. FATIMAH A. D., S.H., M.H.
NIP : 196908232000032007
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Golongan : IV/a
Masa Kerja : 21 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 23
Sisa Cuti 2020 : 10 Cuti Yang diambil : 1
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 22
Kembali