MUNIROH NAHDI, S.H., M.H.
NIP : 196712101999032003
Jabatan : Sekretaris
Golongan : IV/a
Masa Kerja : 22 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 11
Cuti 2021 : 7 Sisa Cuti Tahun Ini : 7
Kembali