Drs. RAHMAT
NIP : 196011181994031001
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 27 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 2 Cuti Yang diambil : 4
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 14
Kembali