Drs. H. MUHYIDDIN RAUF, S.H., M.H.
NIP : 195605151984031005
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/d
Masa Kerja : 37 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 6 Cuti Yang diambil : 0
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 18
Kembali