Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., M.H.
NIP : 196508171994031006
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 27 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 16
Sisa Cuti 2020 : 2 Cuti Yang diambil : 2
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 14
Kembali