Drs. H. MUHAMMAD ANWAR SALEH, S.H., M.H.
NIP : 196411291992031004
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 29 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 1 Cuti Yang diambil : 5
Cuti 2021 : 12 Sisa Cuti Tahun Ini : 13
Kembali