Dra. HJ. MUNAWWARAH, S.H., M.H.
NIP : 196205081991032001
Jabatan : Hakim
Golongan : IV/c
Masa Kerja : 30 Tahun 4 Bulan
Sisa Cuti 2019 : 0 Total Cuti : 18
Sisa Cuti 2020 : 0 Cuti Yang diambil : 9
Cuti 2021 : 9 Sisa Cuti Tahun Ini : 9
Kembali